חיפה, כרמל וגליל מערבי

2 אהרון
2 יקותיאל-ישראל
2 מנשה
2 יעקב
2 אהובה
2 ליאון
2 מאיר
2 מיכאל
2 צבי
2 ישראל
2 מכס
2 ישראל
2 יעקב
2 מנחם
2 אליהו
2 שמואל
2 מרדכי
2 אליעזר
2 נסים
2 שלמה
2 זאב
2 יצחק
2 אלכסנדר
2 מאיר
2 אברהם
2 יצחק
2 משה
2 יהודה
2 פנחס
2 נעמי
2 ישראל
2 גדעון
2 משה
2 יעקב
2 חיים
2 יורם
2 אשר
2 דניאל
2 מרדכי
2 משה
2 דב
2 יוסף
2 אריה
2 יוסף
2 מנשה
2 בנימין
2 ישראל
2 דוב
2 אריה
2 אוריאל
2 אריה
2 ישראל
2 שמעון
2 שמואל
2 אהרן
2 אליהו
2 חיים
2 יצחק
2 חנוך
2 מרדכי
2 אוריאל
2 אליהו
2 דוד
2 שמואל
2 אברהם
2 אברהם
2 שמואל
2 עמוס
2 מנדל
2 תאודור
2 אריה
2 טוביה
2 גרשון
2 דוד
2 אבינעם
2 שרגא הכהן
2 אליהו-מאיר
2 חיים
2 גד
2 מנדל
2 זלמן
2 אברהם
2 מתתיהו
2 שלמה
2 טוביה
2 ישראל
2 זוהר
2 מיכאל
2 שמואל
2 עלי
2 יוסף
2 זליג
2 דב
2 יואל
2 יוסף
2 ישראל
2 ליפא
2 יעקב
2 יצחק
2 משה
2 מרים
2 איתן
2 יצחק
2 שמעון
2 נחמיה
2 שמואל
2 שלמה
2 יהושע
2 גרשון
2 ישראל
2 דוב
2 נדב
2 דוד
2 שמעון סיגברט
2 בנימין
2 מיכאל
2 הרי
2 יחיאל
2 מרדכי
2 יצחק
2 אביגיל
2 נפתלי
2 רבקה
2 אהרון
2 אריה-יחזקאל
2 מאיר
2 אהוד
2 ישראל
2 כתריאל
2 יוסף
2 שלמה
2 זאב
2 משה
2 חנן
2 יעקב
2 יהודה
2 יצחק
2 יהושע
2 דוד
2 יצחק
2 נסים
2 אברהם
2 ירוחם
2 משה
2 בנימין
2 ניסן
2 נחמן
2 יחיאל
2 אריה
2 ישראל
2 יצחק
2 אריה
2 אמציה
2 אשר
2 יונה
2 מאיר
2 מנחם
2 נחום
2 רפאל
2 שרגא זיגמונד
2 אשר
2 אליהו
2 יהושע
2 יוסף
2 יעקב-טוביה
2 זאב
2 מרדכי
2 משה
2 משה
2 שמעון
2 מרדכי
2 ארנסט
2 וולף
2 יהושע
2 יוסף
2 עודד
2 שאול
2 נוח
2 חיים-לוי
2 ישראל
2 יוסף
2 שאול-חיים
2 משה
2 יהודה
2 זאב
2 צדוק
2 ליפמן יום טוב
2 נפתלי הרץ
2 יעקב
2 יעקב לייב
2 עמנואל
2 יעקב-שלום
2 מאיר
2 זאב
2 יהודה
2 זאב
2 נח
2 אליהו
2 אוריאל
2 משה
2 אליהו
2 גד
2 יוסף סבטו
2 מיכאל
2 משה
2 זאב
2 בתיה
2 משה
2 נעמן
2 מאיר
2 אשר
2 גדעון
2 יהודית
2 מנחם
2 יוסף
2 שמעון
2 יצחק
2 לוי
2 דוד
2 אברהם
2 אליהו
2 אריה
2 יצחק
2 חיים-יוחנן
2 יחזקאל
2 יעקב
2 אלחנן
2 שאול
2 עזרא
2 זאב
2 שמואל
2 צבי
2 יצחק יעקב
2 מרק
2 אהרון
2 בנימין
2 צבי
2 הינדה
2 שלום
2 דוד
2 קרל
2 מאיר
2 משה
2 שמואל
2 חיים
2 יעקב
2 דב
2 יצחק
2 עזריאל
2 נועם
2 אריה
2 גדעון
2 יחיאל
2 בצלאל
2 חיים
2 ברוך
2 אוטו
2 מנחם-מנדל
2 יהושע
2 יצחק
2 יצחק
2 יוסף
2 פרץ
2 יצחק
2 ראובן
2 אברהם יצחק
2 צבי
2 חיים
2 ישראל
2 מנדל
2 אריה
2 בנימין
2 ידידיה
2 אלברט
2 צבי
2 גדליהו
2 יעקב-יוסף
2 ברוניה
2 יוסף
2 מרדכי
2 דב
2 שמריהו
2 שמואל
2 דוד
2 בן-ציון
2 נחום
2 נתן
2 יוסף
2 יוסף
2 דוד
2 מרדכי
2 מיכאל
2 משה
2 חנה
2 ישעיהו
2 אורי
2 ראובן
2 יעקב-אבנר
2 דב
2 נתן
2 מרדכי
2 אורי הירש
2 חנוך
2 שמואל
2 חנוך
2 יצחק
2 משה
2 זוסיה
2 יצחק
2 יהודה
2 דן
2 חיים
2 נח
2 ירוחם
2 מאיר
2 שלמה
2 וולטר
2 מנחם
2 בנימין
2 אברהם
2 הוגו
2 מרדכי
2 אברהם
2 חיים
2 אריה
2 דניאל
2 בצלאל
2 שמעון
2 אליהו
2 יונה
2 שמואל
2 שמואל
2 משה
2 יעקב
2 דוד
2 נפתלי
2 ברל
2 דוד
2 ארתור
2 מאיר חיים
2 צבי
2 יהודה
2 יעקב
2 יעקב
2 יהושע