חיל השריון

2 יעקב
2 יעקב
2 מנחם
2 דוד
2 מרדכי
2 בועז
2 אלי
2 גיורא
2 מנחם
2 אברהם
2 בכור
2 אברהם
2 יעקב
2 מיכאל
2 אברהם
2 דוד
2 יצחק
2 מאיר
2 אהרון
2 אריה
2 יוסף
2 מיכאל
2 מרדכי
2 משה
2 שלום
2 זוהר
2 אליהו
2 יוסף
2 יעקב
2 אהרון
2 יוסף
2 אליעזר
2 יעקב
2 עמרם
2 דוב
2 חיים
2 שלמה
2 שלמה
2 שמואל
2 מוריס
2 משה
2 ישראל
2 אהרון
2 יוסף
2 ישראל
2 אריה
2 אפרים
2 אלכסנדר
2 מאיר
2 יוסף
2 אבנר
2 דויד
2 יצחק
2 דניאל
2 מרדכי
2 גד
2 שלמה
2 דוד
2 כרמי
2 אריה
2 מכס
2 מיכאל
2 שמעון
2 יעקב
2 אליעזר
2 עקיבא
2 פיבל
2 רחמים
2 שמואל
2 משה
2 אלברט
2 ישעיהו
2 אריה
2 ליאון
2 רחמים
2 צבי
2 חנן
2 משה
2 ראובן
2 שמעון
2 אלכסנדר
2 אברהם
2 אריה ליאון
2 יעקב
2 משה
2 גיורא
2 משה
2 אברהם
2 שמואל
2 יעקב-זבולון
2 אופיר
2 עמירם
2 משה
2 קרל-רולף
2 שלמה
2 יוסף
2 מרדכי
2 נתן
2 מרדכי
2 נחום
2 מאיר
2 ישראל
2 יוסף
2 רפאל (לארי)
2 מאיר
2 משה
2 אדגר
2 נחום
2 אברהם
2 אורי
2 יצחק
2 צבי
2 ראובן
2 אברהם
2 גדליהו
2 שמואל
2 אברהם-צבי
2 יעקב
2 מאיר
2 לודוויג
2 יוסף
2 ישראל
2 מכס
2 בנימין
2 יצחק
2 שלום
2 בנימין
2 משה
2 יצחק
2 נתן
2 יעקב
2 אלכסנדר
2 חיים-יצחק
2 פיליפ
2 צבי
2 מאיר
2 שמואל
2 יהושע
2 פנחס
2 אבא
2 משה
2 דב
2 מרדכי-דוד
2 נתן
2 אליהו
2 מאיר
2 יעקב
2 בן-ציון
2 עמרם
2 שלום
2 יעקב
2 עלי
2 ישראל
2 יואל
2 דוב
2 יעקב
2 מיכאל
2 מרדכי
2 יצחק
2 אבנר
2 חיים-זאב
2 אריה
2 נסים
2 יוסף
2 אליעזר
2 משה
2 אליעזר
2 אביגדור
2 מירה
2 עמוס
2 מאיר
2 אליהו
2 יהודה
2 יעקב
2 יחזקאל
2 שמואל
2 אבנר
2 אורי
2 חיים
2 ברוך
2 אליהו
2 עודד
2 מיכה
2 אשר
2 משה
2 יעקב
2 שבתאי
2 אהרן
2 יעקב
2 שלמה
2 אבנר
2 יוסף
2 שלמה
2 מנוח
2 יוסף
2 נחמיה
2 צבי
2 נוח
2 אברהם
2 יצחק
2 אברהם
2 יעקב
2 יצחק-מאיר
2 מנחם
2 אלברט
2 דויד
2 שבת
2 משה
2 שלמה
2 ישראל
2 משה
2 יצחק
2 יעקב
2 יצחק
2 בנימין
2 מנחם
2 ישראל
2 אריה
2 רחביה
2 שלמה
2 מרדכי
2 דוד
2 יעקב
2 זאב
2 מתתיהו
2 שמואל
2 איזר
2 בוריס
2 מנשה
2 יוסף
2 דוד
2 שמואל
2 אפרים
2 יונה
2 משה
2 אברהם
2 יהודה
2 יוסף
2 יוסף
2 מרדכי
2 משה
2 צבי
2 אברהם
2 צדוק
2 צבי
2 חיים
2 יוסף
2 מאיר
2 חיים
2 אברהם
2 יואל
2 יורם
2 צבי
2 צבי
2 חיים
2 משה
2 זאב
2 חיים
2 יהודה
2 יחזקאל
2 יוסף
2 סבו
2 יעקב
2 מרדכי
2 מתתיהו
2 שמעון
2 יצחק
2 יעקב
2 ישראל
2 אהרן
2 אריה
2 אלחנן
2 אברהם
2 אברהם
2 יהושע
2 ירחמיאל
2 יוסף
2 יוסף
2 אליעזר
2 אברהם
2 יצחק
2 ישראל
2 יוחנן
2 מאיר
2 מאיר
2 רפאל
2 בנימין
2 יעקב
2 ראובן
2 יהודה
2 שמואל
2 דב
2 אורי
2 יעקב
2 דב
2 בנימין
2 פיבל
2 יוסף
2 חיים
2 חיים
2 יעקב
2 אלי
2 דן
2 אהרון
2 זאב
2 יוסף
2 אליהו
2 מרדכי
2 נועם
2 חיים
2 דוב
2 יחזקאל
2 אברהם
2 יוסף יוליאן
2 יעקב
2 ליאון
2 מנשה
2 סנדר
2 דוב
2 שלמה
2 מנשה
2 מרדכי
2 שלמה
2 משה
2 יונה
2 מרדכי
2 יהודה
2 ארז
2 אהרן
2 יצחק
2 אליהו
2 משה
2 שמואל
2 אריה
2 גרשון
2 שלמה
2 בנימין
2 גילה
2 מנחם
2 אוסקר
2 וולטר
2 רפאל
2 זאב
2 יצחק
2 צבי
2 פרץ
2 אריה
2 ישראל
2 ניסים
2 עמוס
2 יחיאל
2 יצחק
2 ישראל
2 שמואל
2 נעמי
2 רחמים
2 יוסף
2 אברהם
2 אוסקר
2 זאב
2 חנוך
2 משה
2 שאול
2 שלום
2 שמואל
2 שמואל
2 יוסף
2 אמנון
2 נחום
2 צבי
2 שמואל
2 יהודה
2 מרדכי
2 משה
2 שמואל
2 עזרא
2 יאיר
2 אשר
2 חנן-צבי
2 הניג
2 יצחק
2 שלמה
2 אהרון
2 צבי
2 יהודה זאב
2 מרדכי
2 איתן
2 מאיר
2 מיכאל
2 שמעון
2 אריה
2 משה
2 אליהו
2 יעקב
2 נתן
2 מרדכי
2 מרדכי
2 ראובן
2 אריה
2 רפאל
2 צבי
2 דוב
2 אפרים
2 יוסף
2 אריה
2 זאב
2 יואל
2 הנס
2 רפאל
2 צבי
2 ראובן
2 שמואל
2 אליהו
2 אהרון
2 דב
2 משה
2 יצחק
2 אורי
2 יוסף
2 שמואל
2 אהרן
2 אליעזר
2 אלכסנדר
2 משה
2 רבקה
2 שלמה
2 יהושע
2 נדב
2 אברהם
2 יוסף
2 משה
2 זאב
2 נתן
2 מנחם
2 זאב
2 אברהם
2 סוניה
2 ראובן
2 יצחק
2 ישעיהו
2 שלמה
2 אברהם
2 שאול
2 אורי
2 יצחק
2 ישראל
2 שלמה
2 צבי
2 טוביה
2 בצלאל
2 יהודה
2 מרדכי
2 אהרון
2 יוסף
2 יוסף
2 צבי
2 אבנר
2 יוחנן
2 ישראל
2 חנוך
2 אמנון
2 אורי
2 מאיר
2 זאב
2 יצחק
2 ישראל
2 לביא
2 מנחם
2 בנימין
2 אליעזר
2 עזרא
2 מתתיהו
2 אברהם
2 ראובן
2 שרגא
2 יאיר
2 רבקה
2 אלימלך
2 ישראל
2 מאיר
2 אברהם-אבא
2 גדעון
2 צבי
2 שלמה
2 נחום
2 ציון
2 יואל
2 שרגא
2 יהושע
2 אברהם
2 עמישב
2 יעקב
2 שלמה
2 אברהם
2 דניאל
2 מנשה
2 אריה
2 שלמה
2 יוחאי
2 עמנואל
2 אברהם
2 יעקב
2 יצחק
2 ציון
2 מאיר
2 דוד
2 משה
2 צבי
2 דוד-צבי
2 זכריה
2 אברהם
2 משה
2 ניסים
2 משה
2 יהודה
2 יוסף
2 אברהם
2 יעקב
2 אליעזר
2 חיים
2 בן-ציון
2 ישראל
2 שאול
2 דויד
2 יוסף
2 גרשון
2 אלתר
2 מיכאל
2 דב
2 אברהם
2 מאיר
2 יורם
2 נחמיה
2 יעקב
2 שלום
2 שמחה
2 רחמים
2 משה
2 אריה
2 דוד
2 מיכאל
2 יעקב
2 לילה-נעמי
2 אמנון
2 בן ציון
2 אריה
2 יגאל
2 שמואל
2 יצחק
2 יעקב
2 משה-מרדכי
2 משה
2 יצחק
2 צבי
2 ישראל
2 יצחק
2 רפאל
2 יעקב
2 נפתלי
2 מרדכי
2 משה
2 יואל
2 יצחק
2 צדוק
2 ישראל
2 עודד
2 שמואל
2 יוסף
2 ניסן
2 אברהם-ישראל
2 אהרון
2 אהרון
2 אלכסנדר-יהודה
2 ברוך
2 חיים-אריה
2 יוסף
2 יוסף
2 יעקב
2 יעקב
2 מרדכי
2 משה
2 משה
2 נחמיה
2 נעים
2 עקיבא
2 שמואל
2 מנשה
2 שלמה
2 גרשון
2 יוסף
2 דוד
2 יחיאל
2 מיכאל
2 יעקב
2 מנחם
2 יהושע
2 אברהם
2 אברהם
2 דב
2 דן
2 ישראל
2 ישראל
2 הנס
2 אמנון
2 בנימין
2 יהודה
2 יהודה
2 משה
2 מרדכי
2 פינחס
2 יוסף
2 משה
2 יצחק
2 משה
2 יהודית
2 אברהם
2 חנן
2 דוד
2 שרגא
2 צבי
2 אברהם
2 אברהם
2 אברהם
2 אהרן
2 אליהו
2 אליהו
2 ברטולד
2 יהודה
2 יוסף
2 יחזקאל
2 יעקב
2 יצחק
2 יצחק
2 משה
2 משה
2 רחמים
2 ששון
2 מיכאל
2 אביגדור
2 אברהם
2 שאול
2 שרגא
2 חוה
2 יוסף-אריה
2 אלכסנדר
2 יהושע
2 סומר
2 אסתר
2 מרדכי
2 זאב
2 אפרים
2 יוסף
2 שלום
2 אריה
2 דב
2 דוד
2 ארנסט
2 אבידוב
2 רפאל
2 אברהם
2 נפתלי
2 צבי
2 משה
2 פנחס
2 משה
2 יעקב
2 בצלאל
2 ברוך
2 חיים
2 דב
2 אשר
2 מרדכי
2 צבי
2 צבי
2 שמואל
2 חיים
2 הדסה
2 דוד
2 אריה
2 דוב
2 יצחק
2 יוסף
2 ישראל
2 יוסף
2 דוד
2 יוסף
2 חיים
2 יצחק
2 יצחק
2 שלמה
2 פסח-יוסף
2 רפאל
2 יעקב
2 גבריאל
2 יעקב
2 יעקב (יענקל'ה)
2 שלמה
2 יצחק
2 שמואל
2 יהודה
2 אלברט
2 צבי
2 פנחס
2 מכבי
2 אהרון
2 חיים
2 נתן
2 זאב
2 אליהו
2 אליהו
2 אליהו
2 בן ציון
2 בנימין
2 דוד
2 דוד
2 טוביה
2 יהודה
2 יוסף
2 יעקב
2 יצחק
2 יצחק
2 מאיר
2 משה
2 משה
2 עליזה
2 צדוק
2 ראובן
2 שושנה
2 שלמה
2 מנדל
2 אברהם
2 יצחק
2 יעקב
2 מרדכי
2 לוי
2 יעקב
2 יצחק
2 שמואל
2 אמנון
2 אורי
2 יוסף
2 יעקב
2 יעקב
2 יצחק
2 אלכסנדר
2 יעקב
2 משה
2 טוביה
2 יעקב
2 אברהם
2 יוסף
2 מרדכי
2 אברהם
2 יהודה
2 יוסף
2 יעקב
2 שלום
2 רפאל
2 רפאל
2 שלמה
2 מרדכי
2 אשר
2 יוסף
2 ראובן
2 שלמה
2 מאיר
2 יוסף
2 משה
2 יעקב
2 יוסף
2 יהודה
2 זלמן
2 משה
2 שלמה
2 אפרים
2 עמנואל
2 עזריה
2 עובדיה
2 דוד
2 יעקב
2 זאב
2 חיים
2 יוסף
2 מאיר
2 צבי
2 אליהו
2 יצחק
2 זכריה
2 שמעון
2 חיים
2 משה
2 יעקב
2 דוד
2 חיים
2 נחמן
2 יצחק
2 חיים
2 אברהם
2 ברנרד
2 יעקב
2 ברוך
2 בועז
2 יוסף
2 זאב
2 שמואל
2 פנחס
2 זלמן
2 יעקב
2 יהודה
2 שמואל
2 אברהם
2 אליהו
2 אפרים
2 אברהם
2 יהושע
2 יוסף
2 מנחם
2 מרדכי
2 דב
2 ברוך
2 יעקב
2 ליאון
2 ציון
2 יעקב
2 ישעיהו
2 יעקב
2 שמואל
2 יצחק
2 אברהם
2 יצחק
2 משה
2 עזרא
2 יוסף
2 אלי
2 שלמה
2 יהושע
2 עמוס
2 שרגא
2 ישראל-פישל
2 זאב
2 מרים
2 יצחק
2 משה
2 יצחק
2 יעקב
2 יעקב
2 בנימין
2 אברהם
2 משה
2 חנן
2 ראובן
2 חנן
2 דוד
2 מרדכי
2 משה
2 זכריה
2 יצחק
2 יעקב
2 זכריה
2 חיים
2 אליעזר-יוסף
2 נסים
2 מאיר
2 משה
2 מיכאל
2 משה
2 יאיר
2 שלום
2 שאול
2 יעקב
2 שלום
2 נסים
2 ציון
2 זרובבל
2 מאיר
2 בן ציון
2 אריה
2 חיים
2 בן ציון
2 לוי
2 אריון
2 אברהם
2 שלמה
2 אורי
2 שלמה
2 זליג-וולף
2 זלמן
2 מאיר
2 פסח
2 אלימלך
2 משה
2 יוסף
2 עזריאל
2 אהרן
2 אברהם
2 אפרים
2 חיים לייבוש
2 אליעזר
2 יוסף
2 בנימין
2 יהודה
2 יצחק
2 עמיהוד
2 מישאל
2 גרשון
2 שלום
2 חיים
2 נתן-זאב
2 עדני
2 שמואל
2 גדליהו
2 אהרן
2 גרשון
2 אברהם
2 צבי
2 אברהם
2 שלמה
2 בן ציון
2 חנן
2 ישראל
2 אברהם-יעקב
2 שמחה
2 חיים
2 אברהם
2 ראובן
2 סימון
2 יוסף
2 עמוס
2 אברהם-דויד
2 פרדי
2 זאב
2 מרדכי
2 יהושע
2 ישראל
2 יצחק
2 יהודה
2 בנימין
2 אברהם
2 דב
2 ראובן
2 אהרון
2 דוד
2 שמואל
2 יצחק
2 אהרון
2 הלל
2 חיים
2 יעקב
2 יצחק
2 ליפא
2 מנחם
2 שמואל
2 שרגא
2 שלמה
2 דוד
2 יהודה
2 אביתר
2 אהרן
2 נתן
2 אנשל
2 משה-אביגדור
2 קורט
2 דב
2 יהודה
2 בנימין
2 יצחק
2 יצחק
2 מרדכי
2 שמעון
2 יואל
2 מאיר
2 שמעון
2 עזריאל
2 משה
2 יצחק
2 ברוך
2 יוסף
2 שמואל
2 יצחק
2 שמואל
2 בנימין
2 יוסף
2 שלמה
2 יעקב
2 ירחמיאל
2 נתן
2 שלום
2 אהרון
2 אברהם
2 יעקב
2 מנחם
2 יוחנן
2 ראובן
2 משה
2 משה
2 ישראל
2 אברהם
2 עובדיה
2 חיים
2 חיים
2 קלמן
2 יהודה
2 מרדכי
2 משה
2 גרשון
2 חיים
2 מיכאל
2 שלמה
2 ישראל-אליעזר
2 אריה
2 יוסף
2 אבנר
2 בנימין
2 יעקב
2 מיכאל
2 בצלאל
2 משה
2 שמעון
2 יוסף
2 יוסף
2 פנחס
2 עזרא
2 עוזר
2 משה
2 אורי
2 אפרים
2 יוסף
2 אברהם
2 יוסף
2 יעקב
2 מנחם
2 פנחס
2 יחזקאל
2 חיים
2 חיים-צבי
2 צבי
2 מרדכי
2 אריה
2 יצחק
2 יוסף
2 נתנאל
2 גבריאל
2 אפרים
2 מאיר
2 אליהו
2 דוד
2 דויד
2 יעקב
2 חיים
2 אברהם-מיכאל
2 חיים
2 אלדד
2 מנשה
2 אליעזר
2 למה
2 יעקב
2 מיכאל
2 משה
2 צבי
2 שלמה
2 מיכאל
2 מנחם
2 משה
2 משה
2 שבתאי
2 שלמה
2 שמחה
2 יצחק
2 צבי
2 אברהם
2 אליהו
2 ישראל
2 מרצ'ל
2 אהרון
2 עודד
2 אברהם
2 זאב
2 יורם
2 יששכר
2 שלמה
2 אריה
2 סעדיה
2 דב
2 אליעזר
2 דוד
2 בנימין
2 שמשון
2 חיים
2 ברוך
2 משה
2 עמנואל
2 אליהו
2 יהושע
2 כרמי
2 שלמה
2 יונה
2 אליהו
2 דב יששכר
2 ברונו
2 יגאל
2 יקהת
2 ישראל
2 אברהם
2 יהושע
2 ברוך
2 בנימין
2 מנחם
2 קלמן
2 יאיר
2 מאיר
2 אריאל
2 בנימין
2 יצחק
2 שלמה
2 יצחק
2 צבי
2 רזיאל
2 אליעזר
2 יהודה
2 יחיאל
2 נתן
2 משה
2 אשר
2 יוסף
2 צבי
2 יצחק
2 דוד
2 אלכסנדר
2 צבי
2 דב
2 יעקב דויד
2 נתן
2 אברהם
2 אליעזר
2 ברוך
2 יעקב-יצחק
2 מנשה
2 דניאל
2 משה
2 קרל
2 יצחק
2 יקותיאל
2 יהודה
2 אריה-יהודה
2 יהודה
2 זאב
2 אליעזר
2 יצחק
2 אברהם
2 מאיר
2 צדוק
2 אברהם
2 שמעון
2 אברהם
2 חיים
2 חיים
2 ישראל
2 מרדכי
2 פינחס
2 צבי
2 שמואל
2 אברהם
2 יצחק
2 יצחק
2 שלמה
2 נפתלי
2 יצחק
2 יוסף
2 אריה
2 מיה
2 אליעזר
2 ישראל
2 מלאכי
2 זלמן
2 חיים
2 משה
2 חנוך
2 משה
2 ברוך
2 יחיאל
2 ראובן
2 אליהו
2 דוד אריה
2 דן
2 חיים
2 משה
2 מנחם
2 דב
2 משה-יעקב
2 ראובן
2 יהודה
2 דב
2 משה
2 אהרון
2 יוסף
2 שלמה
2 משה
2 יוסף
2 משה
2 אהרון
2 אליעזר
2 יוסף
2 משה
2 יהודה
2 נתן
2 איתמר
2 יעקב
2 אשר
2 אליעזר
2 משה
2 אברהם
2 אברהם
2 יפת
2 אהרן
2 קורט
2 שלמה
2 אליהו
2 נחום
2 אברהם
2 שמעון
2 שרגא
2 בנו
2 דוד
2 חיים
2 זרח
2 גבריאל
2 יעקב
2 ברוך-אשר
2 שמשון
2 אשר
2 יעקב-נוח
2 שמואל-יצחק
2 משה מוריס
2 גרשון
2 עמוס
2 אליהו
2 שמואל-מרדכי
2 אהרן
2 גרשון
2 דוד
2 חיים
2 יוסף
2 מאיר
2 מנחם
2 סעדיה
2 חיים
2 אליהו
2 שמואל
2 אליהו
2 משה
2 קלמן
2 מנשה
2 שמואל