חיל מודיעין

2 דניאל
2 יעקב
2 גדעון
2 ציונה
2 כאיד נמר
2 דוד
2 מחמד
2 ניסים משה-חי
2 עזרא
2 אורי
2 יואל
2 דוד