חיל התותחנים

2 אלתר
2 יחזקאל
2 אברהם
2 אורי
2 נתן
2 שבח
2 שלום
2 יעקב
2 נחמיה
2 אמציה
2 אבנר
2 אוריאל
2 משה
2 אריה
2 טוביה
2 חיים-יעקב (ג'ורי)
2 יעקב
2 שלמה
2 סיריל
2 אריה
2 שאול
2 חוה
2 יצחק
2 זאב
2 אברהם
2 יוסף הלל
2 אליהו
2 מרדכי
2 חיים
2 משה
2 אהרן
2 יוסף (יוסיל)
2 ישעיהו
2 שלמה
2 יעקב-מנחם
2 עמנואל
2 אריה
2 תנחום
2 שלמה
2 יוסף
2 יחיאל
2 בנימין
2 אפרים