פלמ"ח

2 חנה
2 יעקב
2 שלמה
2 גיל
2 אבנר
2 שמעון
2 פסח
2 מרדכי
2 אליהו
2 אברהם
2 אהרן
2 שמעון
2 יעקב
2 יחזקאל
2 ישראל
2 זלמן
2 יעקב
2 יעקב
2 אליהו
2 עמירם
2 נתן
2 גדעון
2 חיים
2 מנחם
2 אריה
2 יעקב
2 אמנון
2 ברוך
2 דב
2 ליפא
2 יהודה
2 יעקב
2 חיים
2 יעקב
2 אריה
2 אריה
2 דוד
2 גדעון
2 אליהו
2 שלום
2 יואל
2 יוסף
2 יעקב
2 יצחק
2 פסח
2 יואל
2 יחיעם
2 אפרים
2 זלמן
2 חיים ירמיהו
2 זאב מנחם
2 צבי
2 חנוך
2 אברהם
2 יעקב
2 אשר
2 אליהו
2 צבי-אריה
2 שמואל (סמי)
2 דויד
2 אריאל
2 אהרון
2 מלכה
2 משה-יוסף
2 ברוך
2 כתריאל
2 חיים
2 אריה
2 מרדכי
2 מרדכי
2 משה
2 זרובבל
2 אליהו
2 שלום
2 שמואל
2 יוסף
2 מרדכי
2 מיכאל
2 בנימין
2 ראלף
2 מכבי
2 ברוך
2 דוד
2 שמואל
2 שלמה
2 אלכסנדר
2 שבתאי
2 דויד
2 חיים
2 יהודה
2 חנוך
2 יעקב
2 ישראל
2 אברהם
2 כלפו
2 אפרים
2 דוד
2 פנחס
2 יוחנן
2 יצחק
2 משה
2 דוד
2 יחיאל
2 צבי
2 זכריה
2 ניסים משה-חי
2 עזרא
2 נריאל
2 חיים
2 ברכה
2 דינה
2 עמוס
2 מרדכי
2 מרדכי
2 אברהם
2 יהודה
2 יעקב
2 גרשון
2 שמואל
2 חיים-צבי
2 מנחם
2 יוסף
2 אברהם הלל
2 בן-ציון
2 עמיחי
2 יוסף
2 שלמה
2 זאב
2 נתנאל
2 שמואל
2 ירמיהו
2 יוסף
2 אמנון
2 זאב
2 חיים
2 צבי
2 ישעיהו-חיים
2 אברהם
2 דוד
2 עמירם
2 אהרון
2 משה
2 נחמיה
2 דוב
2 יהושע
2 נחמיה
2 משה
2 דוד
2 יעקב
2 חיים
2 יצחק