אצ"ל

2 תאודור
2 יצחק
2 אברהם
2 יוסף
2 יעקב
2 יעקב
2 אליעזר