חטיבת עודד (חי"ש)

2 יעקב
2 דוד
2 שלמה
2 אברהם
2 חיים