בריגדה היהודית

2 יעקב
2 צבי
2 חיים
2 חיים מיכאל
2 אברהם
2 אשר
2 אשר הרברט
2 יוסף
2 ג'ון-אלן
2 פרץ
2 צבי
2 חיים
2 אליהו
2 דוד
2 אליהו
2 משה
2 ולטר
2 מיכאל
2 ברוך
2 יוסף
2 שולי
2 ישראל וולף
2 הוגו
2 משה
2 משה אברהם
2 יצחק
2 דן-רוברט
2 יוסף חיים
2 מנחם