צה"ל

2 יעקב
2 ישראל-נח
2 שלמה
2 עזרא
2 שבתאי
2 עזרא
2 מנחם-שמשון
2 ישראל
2 יהודה-אריה
2 ישראל
2 אריה
2 פנחס
2 יהודה
2 אפרים-אריה