פלמ"ח - חטיבת הראל

2 יעקב
2 מרדכי
2 אלי
2 יוסף
2 משה
2 יחזקאל-חיים
2 אריה
2 עמיחי
2 חיים מנחם
2 שלמה
2 אריה
2 מיכאל
2 ישראל
2 חיים
2 צבי
2 אברהם
2 שמעון
2 אלכסנדר
2 אריה ליאון
2 עמנואל
2 ברוך
2 אופיר
2 מנחם
2 יהודה
2 מרדכי
2 מרדכי
2 יוסף
2 נחום
2 מאיר
2 רפאל (לארי)
2 נחום
2 אורי
2 צבי
2 שמואל
2 ישראל
2 בנימין
2 בנימין
2 יעקב
2 מאיר יחיאל
2 מרדכי-דוד
2 מנחם
2 יהודה
2 עלי
2 יעקב
2 אבנר
2 אריה
2 אליעזר
2 עמוס
2 אליהו
2 אריה
2 שמואל
2 בן-ציון
2 אברהם
2 שושנה
2 שמואל
2 נחום
2 יעקב
2 יעקב
2 יונתן
2 דויד
2 יוסף
2 בנימין
2 רחביה
2 דוד
2 מנשה
2 איתן
2 אביב
2 דויד
2 יוסף
2 מרדכי
2 צדוק
2 איתמר
2 חיים
2 משה
2 סבו
2 מתתיהו
2 אהרן
2 יצחק
2 ירחמיאל
2 הנס
2 אליעזר
2 מרדכי
2 בנימין
2 ראובן
2 חיים
2 בנימין
2 חיים
2 חנן
2 יאיר
2 דוב
2 ליאון
2 סנדר
2 ישראל
2 יחיאל
2 משה
2 אברהם
2 מרדכי
2 ארז
2 אהרן
2 יצחק
2 שמואל
2 אריה
2 זלמן
2 יצחק
2 פרץ
2 מכלוף-יצחק
2 אמנון
2 ישראל
2 נעמי
2 חיים
2 נתן
2 רחמים
2 ליאון
2 אוסקר
2 משה
2 זרובבל
2 נחום
2 אמנון
2 נחום
2 אליעזר
2 שמואל
2 ארז
2 יאיר
2 יצחק
2 איתן
2 מאיר
2 אליהו
2 יעקב
2 אפרים
2 מאיר
2 שמואל
2 דוד
2 משה
2 יצחק
2 אברהם
2 אליעזר
2 נדב
2 אברהם
2 יוסף
2 אברהם
2 אריה
2 אמנון-משה
2 ראובן
2 יצחק
2 ישראל
2 שלמה
2 חנה
2 יוסף
2 אבנר
2 רפאל
2 שמעון
2 חיים-מרדכי
2 חנוך
2 אורי
2 זאב
2 יצחק
2 בנימין
2 זאב
2 יעקב
2 יששכר
2 מנחם
2 מנשה
2 אריה
2 אברהם
2 דוד
2 ויקטור
2 משה
2 אברהם
2 משה
2 דוד
2 נוח
2 דב
2 אברהם
2 מאיר
2 יורם
2 יחזקאל
2 מרדכי
2 יחיאל
2 אריה
2 עמיאל
2 שמואל
2 יעקב
2 דב
2 צבי
2 יצחק
2 רפאל
2 משה
2 יצחק
2 ברוך
2 ישראל
2 ניסן
2 יעקב
2 אלכסנדר-יהודה
2 יהודה
2 יעקב
2 יצחק
2 יצחק
2 משה
2 נחמיה
2 עקיבא
2 שלמה
2 שמואל
2 מנשה
2 מיכאל
2 דוב
2 אמנון
2 צפריר
2 דן
2 פינחס
2 משה
2 אברהם
2 אברהם
2 יוסף
2 יעקב
2 יעקב
2 יצחק-נחום
2 משה
2 רחמים
2 אביגדור
2 יונה
2 צבי
2 חוה
2 צבי
2 סומר
2 מרדכי
2 רפאל
2 אברהם
2 יעקב
2 הדסה
2 דוד
2 יצחק
2 דוד
2 יוסף
2 חגי
2 בן-ציון
2 מאיר
2 צבי-זאב
2 יהודה
2 ראובן
2 יעקב
2 יעקב (יענקל'ה)
2 צבי
2 נתן
2 זאב
2 בן ציון
2 יצחק
2 יצחק
2 סימן-טוב
2 שמואל
2 שמעון
2 אברהם
2 מרדכי
2 דוד
2 רפאל
2 רפאל
2 שלמה
2 יוסף
2 דניאל
2 משה
2 יהושע
2 יוסף
2 עזריה
2 דוד נפתלי
2 יעקב
2 זאב
2 צבי
2 זכריה
2 שמעון
2 פנחס
2 יוסף
2 יוסף
2 שמואל
2 פנחס
2 זלמן
2 שמואל
2 אפרים
2 יעקב
2 יקותיאל
2 יהושע
2 יעקב
2 יעקב
2 אברהם
2 אהרן
2 יוסף
2 אריה
2 יצחק
2 יצחק
2 יעקב
2 דוד
2 מרדכי
2 שמעון
2 יחזקאל
2 יאיר
2 עמנואל
2 אריה
2 חיים
2 אורי
2 זלמן
2 אהרן
2 בנימין
2 מישאל
2 שמחה
2 שלום
2 עדני
2 אברהם
2 גדעון
2 בן ציון
2 אלדד
2 שאול
2 אליהו
2 ישראל
2 דב
2 דוד
2 הלל
2 חיים
2 שמואל
2 אביתר
2 יצחק
2 מרדכי
2 שמעון
2 בנימין
2 משה
2 אליעזר
2 דוד-חי
2 דוד
2 פרץ
2 בלהה
2 ירחמיאל
2 אברהם
2 יהודה
2 משה
2 יוסף
2 אבנר
2 מיכאל
2 שמואל
2 יוסף
2 דוד
2 אורי
2 יוסף
2 מנחם
2 חיים
2 נתנאל
2 טוביה
2 אליהו
2 יעקב
2 צבי
2 מיכאל
2 צבי
2 סעדיה
2 יעקב
2 ישראל
2 חיים
2 משה
2 יהושע
2 נפתלי
2 ירמיהו
2 אליהו
2 יקהת
2 מנחם
2 ראובן
2 יעקב
2 יאיר
2 מאיר
2 גדעון
2 לאה
2 יוסף
2 צבי
2 ברוך
2 יאיר
2 צבי
2 יקותיאל
2 משה-שלמה
2 לאה
2 אברהם-לייב
2 בן-ציון
2 ישראל
2 שלמה
2 יצחק
2 יוסף
2 אריה
2 שמעון
2 דוד אריה
2 דן
2 שמשון
2 יהושע-השיל צבי
2 צבי
2 משה-יעקב
2 שמעון
2 נמרוד
2 שלמה
2 נפתלי
2 יוסף
2 אליעזר
2 אברהם
2 יפת
2 אהרן
2 אליהו
2 חיים
2 גבריאל
2 יעקב
2 ברוך-אשר
2 שמואל-מרדכי
2 גרשון
2 סעדיה
2 משה
2 ישעיהו
2 דוד