המערכה על ירושלים

2 בנימין
2 משה
2 משה
2 אהרון
2 יוסף
2 אפרים
2 שלמה
2 יהודה
2 יוסף
2 אליהו
2 יצחק
2 אברהם
2 דוב
2 צבי
2 יעקב-זבולון
2 משה
2 מרדכי
2 דויד
2 עקיבא
2 יוסף אריה
2 אלפרד-שלום
2 משה
2 צבי
2 יוסף
2 שמואל
2 יהושע
2 אבא
2 יצחק
2 יעקב
2 דוד-צבי
2 משה
2 אברהם
2 שמאי
2 חיים
2 אברהם
2 מרדכי
2 שלמה
2 יצחק
2 אליהו
2 צבי
2 אדולף
2 אהרן
2 חיים-דוד
2 שמואל
2 שמואל
2 משה-ישראל
2 שמואל
2 ראובן
2 דוד
2 אליעזר-יצחק
2 ישראל
2 יצחק
2 ברוך
2 אברהם
2 נתן
2 שלמה אליעזר
2 נסים
2 מאיר
2 דניאל
2 יעקב
2 אליהו
2 חיים
2 שמשון
2 יוסף
2 עזרא
2 מאיר
2 אלעזר-זאב
2 ממאן
2 אליהו
2 גבריאל
2 משה
2 זבולון
2 שמואל
2 אברהם
2 יצחק
2 צבי
2 שבתאי
2 אברהם-יהודה
2 יעקב
2 יעקב-שבח
2 אברהם
2 אליהו
2 זרובבל
2 מרים
2 עידו
2 צבי
2 שמואל
2 ירחימאל
2 יצחק
2 אהרון
2 מתתיהו
2 יצחק-ירמיהו
2 ברוך
2 ברוך
2 יצחק
2 יצחק
2 משה
2 רחמים
2 עמנואל
2 נתן
2 רחמים
2 בן-ציון
2 יוסף
2 הרצל
2 יהודה
2 ברנרד
2 יוסף
2 אליהו
2 יוסף
2 אליהו
2 יוסף-דוב
2 אשר
2 שמחה-זאב
2 אריה
2 נפתלי
2 יעקב
2 הנרי
2 ברוך
2 שמעון
2 דוד-שלמה
2 קלמן
2 יוסף
2 יהודה
2 בן-ציון שמחה
2 אמנון
2 מאיר
2 שמשון
2 פרץ
2 מאיר
2 נתן
2 מדהבה
2 בן ציון
2 בנו
2 דוב
2 יצחק
2 יונה
2 ישראל