טביעת האוניה "ארינפורה"

2 שרגא
2 אדולף
2 דוד
2 ישראל
2 היינץ
2 יגאל
2 הנס
2 שמעון
2 בנימין
2 מנחם
2 רפאל
2 אריק
2 יעקב
2 יעקב
2 יעקב
2 משה
2 אורי
2 דוד
2 צבי
2 מרדכי
2 פאול
2 יעקב
2 ברוך
2 ישראל
2 פנחס
2 יוסף
2 גבריאל
2 אהרון
2 משה
2 עמנואל
2 פריץ
2 דב
2 מרדכי
2 יוסף
2 גרשון
2 פאול
2 יוסף
2 שמחה
2 יצחק
2 יואב-יוסף
2 אליעזר
2 אברהם צבי
2 אמנון
2 שמואל
2 פרץ
2 גרשון
2 יוסף
2 אריק
2 קרל
2 מרדכי
2 חיים
2 יצחק
2 יצחק
2 משה
2 ורנר
2 שלמה
2 יוסף
2 אברהם
2 הנס
2 פסח
2 גבריאל
2 אורי
2 אשר
2 יחיא
2 משה
2 יוסף
2 חיים
2 דוד
2 לודביג
2 חיים
2 יצחק
2 שמחה
2 יוסף
2 שמשון
2 אהרון
2 פסח
2 רפאל
2 יהודה
2 יעקב
2 יהושע
2 צבי
2 צבי הורסט
2 יגאל
2 משה
2 שמואל זלמן
2 אהרון
2 ישראל
2 אברהם
2 מאיר
2 ארנסט יונתן
2 אלפרד
2 נחום
2 יצחק
2 ישראל
2 אברהם-רפאל
2 יוסף
2 יוסף
2 יוסף
2 אריה
2 יוליוס
2 קורט קרל
2 יעקב
2 דוד
2 רודולף
2 פנחס
2 שמואל
2 משה
2 חיים
2 הלמוט
2 גבריאל
2 משה
2 הנס
2 ירחמיאל ריצרד
2 דוד
2 רפאל
2 זליג
2 פרץ
2 יוסף
2 גד
2 משה
2 שלמה אלתר
2 מיכאל
2 צבי
2 אברהם
2 מיכאל
2 יעקב
2 אריה -ארתור
2 זאב
2 גרשון
2 שמואל