נפילת גוש עציון

2 יהושע
2 שלמה
2 יחזקאל-שלמה
2 מנחם
2 יעקב
2 אהרן
2 יוסף
2 מרדכי
2 שמואל
2 ישעיהו
2 יוסף
2 מאיר יחיאל
2 נסים
2 רפאל
2 צבי-מנחם אליעזר אוטו
2 שמואל
2 אברהם-משה
2 אברהם
2 יחזקאל-שמואל
2 יעקב
2 אביב
2 צבי
2 מרדכי
2 עקיבא
2 ישראל
2 יוסף-יצחק
2 אברהם
2 בן-ציון
2 דוד
2 שלום
2 דוד
2 אמנון
2 יוסף-צבי
2 אברהם
2 שמעון
2 יוסף
2 אברהם-יצחק
2 בנימין
2 דוד
2 דוד
2 יוסף
2 שלום-אברהם
2 יוסף
2 משה
2 יהודה
2 משה
2 יששכר
2 יצחק
2 שמואל
2 בנימין
2 יהושע
2 צבי
2 יחזקאל
2 יחיאל
2 יהודה
2 יעקב
2 יעקב
2 יצחק
2 מנחם
2 עקיבא
2 יהושע
2 צבי
2 דב
2 ראובן
2 אליהו
2 משה-חיים
2 שלום
2 עמנואל
2 יהושע
2 אליעזר
2 דוד
2 פנחס
2 יוסף
2 אלכסנדר
2 ראובן
2 אפרים
2 רפאל
2 יקותיאל
2 יהושע
2 משה
2 עזריאל
2 שלום
2 נתנאל
2 יהודה
2 אברהם
2 אלדד
2 שלמה-גבריאל
2 ברוך
2 מאיר
2 פרץ
2 שמעון
2 יעקב
2 זלמן
2 צבי
2 דב
2 יעקב
2 ישראל
2 זלפה
2 מנחם
2 ירמיהו
2 שלמה
2 דב
2 יחיאל
2 נחמן
2 משה-שלמה
2 יהושע
2 מרדכי
2 אברהם-יצחק
2 יצחק
2 מאיר
2 צבי
2 חיה
2 משה-יצחק
2 דוד
2 אברהם-יצחק
2 דב
2 חיים