"שיירת העשרה"

2 רפאל
2 יעקב
2 מנחם
2 משה-אליהו
2 זאב
2 יצחק
2 שלמה
2 שמואל
2 שלום
2 דוד