אבטחת הדרך לירושלים

2 מנחם
2 ויליאם
2 יהודה
2 דויד
2 עמוס
2 שמואל
2 משה
2 יונתן
2 רחביה
2 איתמר
2 יצחק
2 אברהם
2 אריה
2 מתתיהו
2 אליעזר
2 דוד
2 ראובן
2 רפאל
2 יצחק
2 צבי
2 יצחק
2 עקיבא
2 יוסף
2 צפריר
2 אהרן
2 יוסף
2 רפאל
2 מכבי
2 צדוק
2 שמואל
2 אורי
2 יוסף
2 זכריה
2 שמעון
2 דוד
2 יעקב
2 בן-ציון
2 גרשון
2 ברוך
2 שמואל
2 יצחק
2 צבי
2 נפתלי
2 קלמן
2 שמשון
2 יוסף
2 אליהו
2 נחמיה
2 מיכאל
2 גרשון
2 ישעיהו
2 דוד