המערכה על הנגב

2 בנימין
2 שמעון
2 יחזקאל
2 מאיר
2 שמחה
2 יובל
2 יעקב
2 יוסף
2 משה
2 משה
2 עזרא
2 זאב
2 ישעיהו
2 יעקב
2 דניאל
2 יאיר
2 יוסף (יוסיל)
2 יעקב
2 פרדי
2 מאיר-מיכאל
2 אהרון
2 משה
2 שלום
2 שאול
2 מאיר