מבצע "מות לפולש"

2 ישעיהו
2 גיורא
2 בנימין
2 יצחק
2 שלום
2 יצחק
2 יצחק
2 אורי
2 משה
2 יוסף
2 יוסף
2 אלי
2 אברהם
2 חיים
2 יהודה
2 אהרן
2 כרמי
2 ישראל
2 יוסף
2 שלמה
2 אברהם
2 שאול
2 פסח
2 בנימין
2 חיים
2 משה
2 נתן
2 אלכסנדר
2 זאב
2 אליעזר
2 אריה
2 ישעיהו
2 אברהם
2 יצחק
2 צבי
2 אברהם-יעקב
2 בנימין
2 בנימין
2 יואל
2 יהודה
2 גרשון
2 משה
2 שמעון
2 אריה
2 אפרים
2 מאיר
2 שמחה
2 נתן
2 יהודה
2 בצלאל
2 מרדכי
2 ראובן
2 יואל
2 עמוס